ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράσεις Δικτύωσης στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου: Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης "Γέφυρες Ανάπτυξης" με κωδικό ΟΠΣ 5001442

Τη Δευτέρα, 10 Δεκέμβριου 2018, στη Δομή «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) «Γέφυρες Ανάπτυξης», που λειτουργεί η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) στα Τρίκαλα και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης «Γέφυρες Ανάπτυξης» του Ε.Π. «Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 - 2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση».

Η εκδήλωση με θέμα: «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ», είχε ως σκοπό τη μεταφορά εμπειριών και καλών πρακτικών σε θέματα ανάπτυξης των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΚΔΗΦ προς τους ωφελούμενους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα στελέχη της Θεραπευτικής Ομάδας του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» εκ μέρους της ΠΟΦΕΚΟ και έμπειρα στελέχη της Εταιρίας Ψυχικής Υγείας και Αποκατάστασης Ασθενών (ΕΨΥΚΑ) η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί 18 δομές ψυχικής υγείας στην Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, την Κοζάνη και τη Δράμα.

Κατά τις εργασίες της συνάντησης δικτύωσης, ο εκπρόσωπος της ΕΨΥΚΑ κος Θ. Προκοπίου, ψυχιατρικός νοσηλευτής και υπεύθυνος δομών ψυχικής υγείας, ανάλυσε θέματα που αφορούν μεθοδολογίες και εργαλεία ανάπτυξης των υπηρεσιών του ΚΔΗΦ προς τους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους αλλά και προς την κοινότητα όπως, η προσέγγιση των τοπικών φορέων, η ευαισθητοποίηση του κοινού και οι πλέον πρόσφορες δράσεις που συνεισφέρουν στην καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας. 

Ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας του ΚΔΗΦ σχετικά με τα θέματα που αναπτύχθηκαν και με τους τρόπους που μπορεί να υλοποιηθούν δράσεις δικτύωσης σε τοπικό επίπεδο (ασθενείς - οικογένειες – τοπικοί φορείς – κοινωνικοί εταίροι – το ευρύ κοινό).

Επιπλέον συμφωνήθηκε ότι, σε χρόνο πρόσφορο και για τα δύο μέρη, θα πραγματοποιηθεί  διοργάνωση ειδικών διαλέξεων και βιωματικών ασκήσεων στην έδρα του «ΚΔΗΦ - ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» στα Τρίκαλα, από τα έμπειρα στελέχη της ΕΨΥΚΑ προς το προσωπικό του ΚΔΗΦ, με σκοπό την περαιτέρω επιμόρφωσή τους σε θέματα και μεθοδολογίες υλοποίησης δραστηριοτήτων που έχουν αναδειχθεί ως ορθές πρακτικές για την κοινωνικοποίηση και επανένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση.

 

SAK10122018 1