ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράσεις Δικτύωσης στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου: Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης "Γέφυρες Ανάπτυξης" με κωδικό ΟΠΣ 5001442

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την Τρίτη, 22/12/2020, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μέσω διαδικτύου, με τον φορέα Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας (Τρικούπη κ Μεταμορφώσεως, Ιτέα Φωκίδας Τ.Κ. 33200 Τηλ 2265035230), στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση» της πράξης «Γέφυρες Ανάπτυξης» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, από την Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) στα Τρίκαλα.

Στη συνάντηση δικτύωσης συμμετείχε, εκ μέρους του φορέα Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας, η κα Γκολφάκη Βούλα, ειδικότητα  Κοινωνική Λειτουργός, εκ μέρους της ΠΟΦΕΚΟ τα στελέχη του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης»: κα Τσαραπατσάνη Γκόλφω, ειδικότητα, Κοινωνική Λειτουργός κα Σγούρου Αγορίτσα, ειδικότητα  Ψυχολόγος, κα Ταλλάρη Ευθυμία - Αντωνία, ειδικότητα  Νοσηλεύτρια, ενώ επίσης συμμετείχε ο Κοινωνικός Λειτουργός  του φορέα ΣΥΔ Άγιοι Ανάργυροι κ. Κουσαΐτης Αθανάσιος.

Ο σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η προώθηση της Δικτύωσης των φορέων  παροχής υπηρεσιών σε ΑμεΑ μεταξύ τους, για την υποστήριξη των ατόμων με νοητική υστέρηση ή/ και ψυχική νόσο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο της δομής ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και τα πιθανά εργαλεία και μέθοδοι που θα υποστήριζαν  την σύσταση μόνιμου μηχανισμού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων,  για την ανάληψη κοινών δράσεων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, ώστε να υποστηριχτούν τα άτομα της ομάδας στόχου και οι οικογένειες τους.

Επίσης, συνομίλησαν και ανταλλάξαν χαιρετισμούς μεταξύ τους οι ωφελούμενοι των δύο δομών. 

Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι, σε χρόνο πρόσφορο για όλα τα μέρη, θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση συνάντησης φορέων, με σκοπό την σύσταση μόνιμου δικτύου συνεργασίας για την υποστήριξη και επανένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση και ψυχική νόσο.

 

167337009 502035994127827 2768432473405621185 n 167431243 199567758263419 7840264965830974009 n
167543340 1076428406173035 3890826025092993955 n 167658758 430892831337176 7207006583098133898 n