ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράσεις Δικτύωσης στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου: Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης "Γέφυρες Ανάπτυξης" με κωδικό ΟΠΣ 5001442

 Την Δευτέρα, 31/01/2022, πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Άτομα με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και συμπεριληπτική πολιτική προστασία σε περιπτώσεις κρίσεων και καταστροφών», η οποία διοργανώθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ).

Στη εκδήλωση συμμετείχαν, εκ μέρους του φορέα Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» και Σ.Υ.Δ. « Άγιοι Ανάργυροι» τα στελέχη: κα. Τσαραπατσάνη Γκόλφω, με ειδικότητα: Κοινωνική Λειτουργός – Υπεύθυνη Λειτουργίας των δύο Δομών και ο κ. Χρυσόμαλλος Γεώργιος: με ειδικότητα  Εκπαιδευτής Κοινωνικών Δεξιοτήτων.

Σκοπός της ημερίδας ήταν να αναδείξει μια σειρά από πιλοτικές παρεμβάσεις και δράσεις (δημιουργία εργαλείων και εφαρμογών, δράσεις δικτύωσης, αισθητοποίησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, έρευνα αναγκών, έκδοση ειδικών οδηγών και εγχειριδίων, μελέτη περίπτωσης σε δήμο της διασυνοριακής περιοχής, κ.ά.). Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις στοχεύουν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη νέων και στη βελτίωση των υφιστάμενων, τοπικών, περιφερειακών και εθνικών σχεδίων και μηχανισμών πολιτικής προστασίας για την καλύτερη ενσωμάτωση και αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες, των ηλικιωμένων και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και γενικότερα όλων των ευάλωτων και ιδιαίτερα εξαρτώμενων από τρίτους ατόμων που σε περιπτώσεις κρίσεων και καταστροφών βρίσκονται ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε κίνδυνο.

 

272766130 475840834259745 7182788194118412059 n

272775481 475832004260628 8078640467128162036 n

272876642 475831697593992 832286825552549715 n

272920547 475827104261118 5706999539260279555 n

272999116 475825847594577 988876011594914783 n