ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράσεις Δικτύωσης στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου: Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης "Γέφυρες Ανάπτυξης" με κωδικό ΟΠΣ 5001442

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την Τρίτη 01/03/2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, με τον φορέα Κέντρο Κοινότητας Πύλης, στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση» της πράξης «Γέφυρες Ανάπτυξης» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, από την Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) στην Πύλη Τρικάλων.

Στη συνάντηση δικτύωσης συμμετείχαν, εκ μέρους του φορέα Κέντρο Κοινότητας Πύλης, τα στελέχη: η κα Κατερίνα Μακρυγιάννη, Ψυχολόγος, καθώς και η κα Ζαραμπούκα Αλεξάνδρα, Κοινωνική Λειτουργός.  Εκ μέρους της ΠΟΦΕΚΟ τα στελέχη του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης»: κα Τσαραπατσάνη Γκόλφω, Κοινωνική Λειτουργός και Υπεύθυνη του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» και η κα. Κωσταρέλου Παναγιώτα, Ψυχολόγος.

Ο σκοπός της συνάντησης, ήταν η προώθηση της Δικτύωσης των φορέων του Ν. Τρικάλων μεταξύ τους αλλά και με άλλους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υποστήριξη των ατόμων με νοητική υστέρηση ή/ και ψυχική νόσο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο της δομής ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» από τα μέλη της Διεπιστημονικής ομάδας και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και τα πιθανά εργαλεία και μέθοδοι που θα υποστήριζαν  την σύσταση μόνιμου μηχανισμού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, για την ανάληψη κοινών δράσεων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, ώστε να υποστηριχτούν τα άτομα της ομάδας στόχου και οι οικογένειές τους  σε όλο το Νομό Τρικάλων.  Επιπλέον, συζητήθηκαν καίρια ζητήματα που αφορούν την επίδραση της πανδημίας Covid 19, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της περιοχής μας. 

Τέλος, συμφωνήθηκε ότι, σε χρόνο πρόσφορο για όλα τα μέρη, θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση συνάντησης φορέων, με σκοπό την σύσταση μόνιμου δικτύου συνεργασίας για την υποστήριξη και επανένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση και ψυχική νόσο.

 

photo pyli-1

 

photo pyli-3