ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράσεις Δικτύωσης στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου: Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης "Γέφυρες Ανάπτυξης" με κωδικό ΟΠΣ 5001442

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την Τετάρτη 02/03/2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, με την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, κα. Νάτσινα Δήμητρα, στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση» της πράξης «Γέφυρες Ανάπτυξης» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, από την Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) στα Τρίκαλα.

Στη συνάντηση δικτύωσης συμμετείχαν, εκ μέρους της ΠΟΦΕΚΟ τα στελέχη του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης»: κα Τσαραπατσάνη Γκόλφω, Κοινωνική Λειτουργός και Υπεύθυνη του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης», η κα Κωσταρέλου Παναγιώτα, Ψυχολόγος, ο κ. Χρυσόμαλλος Γεώργιος Εκπαιδευτής Κοινωνικών Δεξιοτήτων, και η κα. Κύργου Σωτηρία, Νοσηλεύτρια καθώς και η κα. Μαλαματένια Μπουραζάνη Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αυτισμό Δυτικής Θεσσαλίας.

Ο σκοπός της συνάντησης, ήταν η προώθηση της Δικτύωσης των φορέων του Ν. Τρικάλων μεταξύ τους αλλά και με άλλους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υποστήριξη των ατόμων με νοητική υστέρηση ή/ και ψυχική νόσο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο της δομής ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» από τα μέλη της Διεπιστημονικής ομάδας και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και τα πιθανά εργαλεία και μέθοδοι που θα υποστήριζαν  την σύσταση μόνιμου μηχανισμού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων,  για την ανάληψη κοινών δράσεων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε να υποστηριχτούν τα άτομα της ομάδας στόχου και οι οικογένειες τους  σε όλο το Νομό Τρικάλων. 

Τέλος, συμφωνήθηκε ότι, σε χρόνο πρόσφορο για όλα τα μέρη, θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση συνάντησης φορέων, με σκοπό την σύσταση μόνιμου δικτύου συνεργασίας για την υποστήριξη και επανένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση και ψυχική νόσο, όπως επίσης και η οργάνωση και πραγματοποίηση μελλοντικών δράσεων με στόχο την προώθηση και την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρίες.

 

photo 1 natsina