ΔΡΑΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου

Την Τετάρτη, 06/07/2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, με τον φορέα «Πυξίδα» - Δομή Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Γ.Ν. Τρικάλων, στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση» της πράξης «ΚΔΗΦ “Γέφυρες Ανάπτυξης”» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, από την Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) στα Τρίκαλα.


Στη συνάντηση δικτύωσης συμμετείχαν, εκ μέρους του φορέα «Πυξίδα» - Δομή Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Γ.Ν. Τρικάλων, τα στελέχη: κα Ευμορφία Γουγιωτάκη, με ειδικότητα Επιστημονική Υπεύθυνη, Τ.Ε. Νοσηλευτών και η κα Σκόρδα Κωνσταντίνα, με ειδικότητα Π.Ε. Ψυχολόγος και εκ μέρους της ΠΟΦΕΚΟ τα στελέχη του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης»: κα Τσαραπατσάνη Γκόλφω με ειδικότητα Κοινωνική Λειτουργός – Υπεύθυνη Λειτουργίας του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» και η κα Παναγιώτα Κωσταρέλου, με ειδικότητα Ψυχολόγος.


Ο σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η προώθηση της Δικτύωσης των φορέων του Ν. Τρικάλων μεταξύ τους αλλά και με άλλους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υποστήριξη των ατόμων με νοητική υστέρηση ή/ και ψυχική νόσο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο της δομής ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» από τα μέλη της Διεπιστημονικής ομάδας και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και τα πιθανά εργαλεία και μέθοδοι που θα υποστήριζαν την σύσταση μόνιμου μηχανισμού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, για την ανάληψη κοινών δράσεων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε να υποστηριχτούν τα άτομα της ομάδας στόχου και οι οικογένειες τους σε όλο το Νομό

Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι, σε χρόνο πρόσφορο για όλα τα μέρη, θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση συνάντησης φορέων, με σκοπό την σύσταση μόνιμου δικτύου συνεργασίας για την υποστήριξη και επανένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση και ψυχική νόσο.

 

IMG 20220630 104403

 

IMG 20220630 104410