ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση "ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ"

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος  "Κοινωφελής Εργασία"

Το πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" αφορά στην απασχόληση ανέργων σε θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και προκύπτουν σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα με κοινοφελή και τοπικό χαρακτήρα.

Περισσότερα...