Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Οργάνωσης Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) που εδρεύει στη Λάρισα, συνεδρίασε την 2 Μαρτίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00μ.μ.και οριστικοποίησε τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού που είχε προκηρυχτεί για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: "Ίδρυση και Λειτουργία Στέγης υποστηριζόμενης Διαβίωσης Εννέα (9) ατόμων στο Ν.Τρικάλων Άγιοι Ανάργυροι" (MIS 370709) που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα υλοποιηθεί το υποέργο 1 με τίτλο:

«Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 ατόμων για 24 μήνες»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ


ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΛΙΑΤΗΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

1Η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΑΝΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

ΒΑΣΔΕΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1Η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

ΒΑΣΙΛΙΑΔΗ ΒΑΙΑ

1Η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

1Η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑΣ – ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

ΠΑΝΟΥ ΧΑΙΔΩ

1Η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

1Η ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ

2Η ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

ΓΚΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

3Η ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

ΑΜΠΡΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

4Η ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ

1Η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ

ΠΑΝΟΥ ΧΑΙΔΩ

2Η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ

ΣΔΡΕΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

3Η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

ΤΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1ΟΣ ΕΠΙΛΑΧΩΝ

 

 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα κληθούν οι επιτυχόντες να παρουσιαστούν σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί.

 

Δια το Δ.Σ. της ΠΟΦΕΚΟ

O Πρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ