Πρόσκληση και Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες με Σύμβαση Έργου Παροχής Υπηρεσιών

 

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) που εδρεύει στη Λάρισα, υλοποιεί το έργο με τίτλο: " Ίδρυση και Λειτουργία Στέγης υποστηριζόμενης Διαβίωσης Εννέα (9) ατόμων στο Ν. Τρικάλων Άγιοι Ανάργυροι" (MIS 370709) που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα υλοποιηθεί το υποέργο 1 με τίτλο:

«Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 ατόμων για 24 μήνες».


Κατεβάστε την Προκύρυξη σε μορφή .doc από εδώ.

Κατεβάστε την Αίτηση σε μορφή .doc από εδώ