Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ
ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 9 ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ», με το διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.» στα πλαίσια της  Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Ίδρυση και Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 ατόμων στο Ν. Τρικάλων ‘’Άγιοι Ανάργυροι’’»  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007 – 2013»  με κωδικό ΟΠΣ 370709, πρόκειται να αναπτύξει τη λειτουργία  και να εξοπλίσει  Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 ατόμων με νοητική υστέρηση με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 Ο φορέας προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ,  θέτει τους ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους.

 

Κατεβάστε όλο το αρχείο σε μοεφή DOC από εδώ.