Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»

ΤΙΤΛΟΣ: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔΗΦ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

Η ενέργεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, από τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους, στο πλαίσιο του Έργου: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔΗΦ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .DOC

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Δελτίο Τύπου - 10.7.2015
 2. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 7.7.2015
 3. Αλληλεγγύη στην πράξη
 4. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
 5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΔΗΓΟΥ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
 6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
 7. Ανακοίνωση
 8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
 9. ΑΚΑΣΤΟΣ - Πρόσκληση και Αίτηση Υποψηφίων Επωφελούμενων
 10. Πρόσκληση και Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες με Σύμβαση Έργου Παροχής Υπηρεσιών
 11. Αίτηση Συμμετοχής για Επιστημονικούς Συνεργάτες
 12. Προκύρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών και Τροφίμων
 13. Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
 14. Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
 15. Αίτηση Πρόσληψης Προσωπικού
 16. Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού
 17. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού
 18. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 19. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ