Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»
ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5001442

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, από τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους, και την δημιουργία λίστας επιλαχόντων
στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
με κωδικό ΟΠΣ 5001442

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
 3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020"
 4. Δελτίο Τύπου - 10.7.2015
 5. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 7.7.2015
 6. Αλληλεγγύη στην πράξη
 7. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
 8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΔΗΓΟΥ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
 9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
 10. Ανακοίνωση
 11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
 12. ΑΚΑΣΤΟΣ - Πρόσκληση και Αίτηση Υποψηφίων Επωφελούμενων
 13. Πρόσκληση και Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες με Σύμβαση Έργου Παροχής Υπηρεσιών
 14. Αίτηση Συμμετοχής για Επιστημονικούς Συνεργάτες
 15. Προκύρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών και Τροφίμων
 16. Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
 17. Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
 18. Αίτηση Πρόσληψης Προσωπικού
 19. Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού
 20. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού