Την Παρασκευή 22/03/2024, στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Δικτύωσης του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» επισκέφθηκαν τη δομή, μετά από πρόσκλησή μας, σπουδαστές και εκπαιδευτές του Τμήματος Βοηθών Εργοθεραπείας του ΔΙΕΚ Τρικάλων, για να γνωρίσουν τη δομή, να ενημερωθούν για τις δράσεις που υλοποιεί και τις υπηρεσίες που παρέχει στα ωφελούμενα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους που είναι οι έμμεσα ωφελούμενοι.

 

Επίσης, οι σπουδαστές του ΔΙΕΚ, σε συνεργασία με το προσωπικό του ΚΔΗΦ, πραγματοποίησαν δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και ασκήσεις εργοθεραπείας στους ωφελούμενους με την επίβλεψη και υποστήριξη της Εργοθεραπεύτριας καθώς και των άλλων μελών του επιστημονικού προσωπικού του ΚΔΗΦ.

 

Την ίδια μέρα επισκέφθηκε τη δομή ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Σκαπέρδας Ιωάννης, ο οποίος είναι και εκπαιδευτής στο ΔΙΕΚ Τρικάλων. Ο κ. Σκαπέρδας γνωρίστηκε με το προσωπικό και με τους ωφελούμενους, ενημερώθηκε για τις δράσεις του ΚΔΗΦ και για τη λειτουργία του, ενώ συμμετείχε και είχε την επίβλεψη και καθοδήγηση των σπουδαστών του Τμήματος Εργοθεραπείας του ΔΙΕΚ Τρικάλων στην πραγματοποίηση δράσεων δημιουργικής απασχόλησης των ωφελούμενων της δομής.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο της δομής ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» από τα μέλη της Διεπιστημονικής ομάδας και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και τα πιθανά εργαλεία και μέθοδοι που θα υποστήριζαν την σύσταση μόνιμου μηχανισμού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, για την ανάληψη κοινών δράσεων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε να υποστηριχτούν τα άτομα της ομάδας στόχου και οι οικογένειες τους σε όλο το Νομό

 

Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι, σε χρόνο πρόσφορο για όλα τα μέρη, θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση συνάντησης φορέων, με σκοπό την σύσταση μόνιμου δικτύου συνεργασίας για την υποστήριξη και επανένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση και ψυχική νόσο.

 

espa

photo1

photo 2

photo 3

photo 4