Την Πέμπτη 16/05/2024 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» συνάντηση εργασίας μελών του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων, κ. Καταβούτα Γεώργιο - Κωνσταντίνο για ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του ΚΔΗΦ και τις υπηρεσίες που παρέχει και για ανάληψη κοινών δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσεων Δικτύωσης της πράξης «Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για τη συνέχιση της Πράξης Γέφυρες Ανάπτυξης» (Κωδικός MIS: 6003272) του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, από την Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) στα Τρίκαλα.

Στη συνάντηση δικτύωσης συμμετείχαν, εκ μέρους του Δήμου Τρικκαίων, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, κ. Καταβούτας Γεώργιος - Κωνσταντίνος, εκ μέρους της ΠΟΦΕΚΟ τα στελέχη του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης»: κ. Πάνος Γεώργιος, Υπεύθυνος Λειτουργίας του ΚΔΗΦ, ειδικότητα Λογοθεραπευτής, κα. Ψυρίδη Ναταλία, ειδικότητα Βοηθός Εργοθεραπεύτρια και το μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΦΕΚΟ και αρμόδια για θέματα οργάνωσης και δικτύωσης του φορέα κα. Μπουραζάνη Μαλαματένια.

Ο σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η προώθηση της Δικτύωσης με τους αρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς πρόνοιας, εκπαίδευσης και στήριξης ατόμων με αναπηρία του Ν. Τρικάλων μεταξύ τους, αλλά και με άλλους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα των ατόμων με νοητική υστέρηση ή/ και ψυχική νόσο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο της δομής ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» από το επιστημονικό προσωπικό που συμμετείχε στη συνάντηση, ενώ διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και τα πιθανά εργαλεία και μέθοδοι που θα υποστήριζαν την σύσταση μόνιμου μηχανισμού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, για την ανάληψη κοινών δράσεων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε να υποστηριχτούν τα άτομα της ομάδας στόχου και οι οικογένειες τους σε όλο το Νομό.

Τέλος, συζητήθηκε η ανάπτυξη συνεργασίας με τις Υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό την ανάληψη κοινών δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου Τρικκαίων αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες.

 espa

 photo antidimarxos pol prostasias