Την Παρασκευή 07/06/2024 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελών του επιστημονικού προσωπικού του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση» της πράξης «Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για τη συνέχιση της Πράξης Γέφυρες Ανάπτυξης» του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» (MIS: 6003272) που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, από την Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) στα Τρίκαλα.

Στη συνάντηση δικτύωσης συμμετείχαν, εκ μέρους του φορέα Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων, τα στελέχη: κα. Ευαγγελινού Ζωή, ειδικότητα Κοινωνική Λειτουργός, και εκ μέρους της ΠΟΦΕΚΟ τα στελέχη του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης»: κ. Πάνος Γεώργιος, ειδικότητα Λογοθεραπευτής και Ψυρίδη Ναταλία, ειδικότητα Βοηθός Εργοθεραπεύτρια.

Κατά τη συνάντηση, η Υπηρεσία ενημερώθηκε από το προσωπικό του ΚΔΗΦ για τις εξελίξεις μετά την τελευταία επίσκεψη στις δομές της ΠΟΦΕΚΟ ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» και ΣΥΔ «Άγιοι Ανάργυροι», ενώ δόθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με το θεσμό του Υπεύθυνου Προστασίας Ωφελούμενων, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του, καθώς και τον τρόπο που πρέπει να δρα, ώστε να είναι αποτελεσματικός, εντός και εκτός της δομής όπου είναι υπεύθυνος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε για μια ακόμα φορά το έργο της δομής ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» και η προσφορά της στην τοπική κοινωνία, ενώ συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της και την παροχή των βέλτιστων δυνατών υπηρεσιών στους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι, σε χρόνο πρόσφορο για όλα τα μέρη, θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση συνάντησης φορέων, με σκοπό την σύσταση μόνιμου δικτύου συνεργασίας για την υποστήριξη και επανένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση και ψυχική νόσο.

 espa

 photo 1 dnsi koin merimnas pe trikalon

photo 2 dnsi koin merimnas pe trikalon