ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράσεις Δικτύωσης στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου: Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης "Γέφυρες Ανάπτυξης" με κωδικό ΟΠΣ 5001442

Δελτίο Τύπου 

Την Παρασκευή, 11/11/2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, με τον φορέα Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ», στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση» της πράξης «Γέφυρες Ανάπτυξης» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, από την Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) στα Τρίκαλα.


Στη συνάντηση δικτύωσης συμμετείχαν, εκ μέρους του φορέα ΕΔΡΑ, τα στελέχη: κα Μαρία Κοσμά, με ειδικότητα Κοινωνιολόγος, η κα Αριστέα Γκούτσιου, με ειδικότητα Υπεύθυνη Στρατηγικής Επικοινωνίας και Ανεύρεσης Πόρων, ο κος Θεοδώσης Γκέλτης, με ειδικότητα Υπεύθυνος Εθελοντών, η κα Μπετενάρου Έλλη – Οικονομικό Τμήμα, η κα Κοτάκη Ξανθή – Στ. Λογιστηρίου και ο κος Οικονόμου Αλέξανδρος, με ειδικότητα Επιστημονικός Υπεύθυνος – Σωματείο ΚΕΑ «Χαρά» και εκ μέρους της ΠΟΦΕΚΟ - ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης»: η κα Γκόλφω Τσαραπατσάνη, με ειδικότητα Κοινωνική Λειτουργός – Υπεύθυνη Λειτουργίας του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο της δομής ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» από τα μέλη της Διεπιστημονικής ομάδας και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και τα πιθανά εργαλεία και μέθοδοι που θα υποστήριζαν την σύσταση μόνιμου μηχανισμού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, για την ανάληψη κοινών δράσεων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε να υποστηριχτούν τα άτομα της ομάδας στόχου και οι οικογένειες τους σε όλο το Νομό

Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι, σε χρόνο πρόσφορο για όλα τα μέρη, θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση συνάντησης φορέων, με σκοπό την σύσταση μόνιμου δικτύου συνεργασίας για την υποστήριξη και επανένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση και ψυχική νόσο.