ΔΡΑΣΕΙΣ

Υλοποίηση των υπηρεσιών του ΚΔΗΦ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΔΗΦ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» , με τίτλο: Δράσεις δικτύωσης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίησης της πράξης «Γέφυρες Ανάπτυξης» με κωδικό ΟΠΣ 5001442

Την Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2019, στη Δομή «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) «Γέφυρες Ανάπτυξης», που λειτουργεί η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) στα Τρίκαλα και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης «Γέφυρες Ανάπτυξης» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση».

Περισσότερα...

Δράσεις Δικτύωσης στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου: Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης "Γέφυρες Ανάπτυξης" με κωδικό ΟΠΣ 5001442

Τη Δευτέρα, 10 Δεκέμβριου 2018, στη Δομή «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) «Γέφυρες Ανάπτυξης», που λειτουργεί η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) στα Τρίκαλα και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης «Γέφυρες Ανάπτυξης» του Ε.Π. «Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 - 2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση».

Περισσότερα...

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

dras1

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»
ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5001442

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΔΗΦ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες έχουν σκοπό τη στήριξη των Α.με.Α. με Ν.Υ. και των οικογενειών τους. Αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα και έχουν κυρίως τους παρακάτω επιμέρους στόχους:

 

Περισσότερα...