ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, από τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους και την δημιουργία λίστας επιλαχόντων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6003

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 2160/18.07.12- απ.563.1.) και λειτουργεί στα Τρίκαλα, το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Η Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. προκηρύσσει συμπληρωματική πρόσκληση για την επιλογή επιλαχόντων ωφελούμενων στο πλαίσιο  υλοποίησης του  Έργου: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6003272.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027», ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4Β «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ», ΔΡΑΣΗ «4Β.11.6.3 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ».

Η ενέργεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

 

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης εδώ