Υλοποίηση των υπηρεσιών του ΚΔΗΦ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΔΗΦ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» , με τίτλο: Δράσεις δικτύωσης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίησης της πράξης «Γέφυρες Ανάπτυξης» με κωδικό ΟΠΣ 5001442

Την Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2019, στη Δομή «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) «Γέφυρες Ανάπτυξης», που λειτουργεί η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) στα Τρίκαλα και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης «Γέφυρες Ανάπτυξης» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση».

Η εκδήλωση με θέμα: «ΚΟΙΣΠΕ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ Ή/ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», είχε ως σκοπό τη μεταφορά εμπειριών και καλών πρακτικών από τον πρόεδρο του ΚΟΙΠΕ ΙΡΙΣ προς τα μέλη της θεραπευτική ομάδας του ΚΔΗΦ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, σε θέματα επαγγελματικής ένταξης ατόμων με νοητική υστέρηση.

Στην συνάντηση συμμετείχαν τα στελέχη της Θεραπευτικής Ομάδας του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» εκ μέρους της ΠΟΦΕΚΟ και εκ μέρους του ΚΟΙΣΠΕ ΙΡΙΣ ο πρόεδρος του ΔΣ, κος Καβαδάτος Αλέξης.

O ΚΟΙΣΠΕ ΙΡΙΣ (κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης) εδρεύει στη Θεσσαλονίκη από το 2016 και έχει ως μέλη άτομα με ψυχική νόσο ή/και νοητική υστέρηση, επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και φορείς (την ΕΨΥΚΑ, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, την ΠΟΦΕΚΟ και τον Δήμο Πορταριάς Χαλκιδικής).

Κατά τις εργασίες της συνάντησης δικτύωσης, ο εκπρόσωπος του ΚΟΙΣΠΕ ΙΡΙΣ κος Καβαδάτος Αλέξης, MSc κλινικός ψυχολόγος, ανάλυσε θέματα που αφορούν μεθοδολογίες και εργαλεία ανάπτυξης των υπηρεσιών του ΚΟΙΣΠΕ προς τους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους αλλά και προς την κοινότητα. 

Επίσης παρουσίασε μεθόδους για την προσέγγιση των τοπικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων, την ευαισθητοποίηση του κοινού και τις δράσεις που έχει αποδειχθεί ότι συνεισφέρουν στην καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας και την υποστήριξη της εργασιακής ένταξης των ασθενών μέσω της προστατευμένης εργασίας που εξασφαλίζει ο ΚΟΙΣΠΕ. 

Ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας του ΚΔΗΦ σχετικά με τα θέματα που αναπτύχθηκαν και με τους τρόπους που μπορεί να υλοποιηθούν δράσεις δικτύωσης σε τοπικό επίπεδο (ασθενείς - οικογένειες – τοπικοί φορείς – κοινωνικοί εταίροι – το ευρύ κοινό).

Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι, σε χρόνο πρόσφορο και για τα δύο μέρη, θα πραγματοποιηθεί διοργάνωση ειδικών διαλέξεων και βιωματικών ασκήσεων στην έδρα του «ΚΔΗΦ - ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» στα Τρίκαλα, από τα έμπειρα στελέχη του ΚΟΙΣΠΕ ΙΡΙΣ προς το προσωπικό του ΚΔΗΦ αλλά και στους κηδεμόνες των φιλοξενούμενων ασθενών στο ΚΔΗΦ, με σκοπό την περαιτέρω επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν στην κοινωνικοποίηση, την επανένταξη αλλά και την εργασιακή ένταξη των ατόμων με Νοητική Υστέρηση.