Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων εργαζομένων (Εργοθεραπευτές ΤΕ) για τις ανάγκες του ΚΔΗΦ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων εργαζομένων (Εργοθεραπευτές ΤΕ) για τις ανάγκες του ΚΔΗΦ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους (Εργοθεραπευτές ΤΕ) ότι, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της από 29/03/2021 συμπληρωματικής πρόσκλησης για την πρόσληψη προσωπικού (Εργοθεραπευτής ΤΕ) στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ο.ΦΕ.Κ.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (Κωδικός MIS: 5001442), παρατείνεται έως την 31/05/2021.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη πρόσκληση.