Δομή ΣΥΔ

Στέγη υποστήριξης διαβίωσης «ΑΓΙΟΙ  ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Σκοπός λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. είναι η 24ωρη φιλοξενία και φροντίδα ατόμων που η οικογένειά τους αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να τους προσφέρει. Δίνοντας έμφαση στην αποϊδρυματοποίηση, στόχος μας είναι η στήριξη των ωφελούμενων με τρόπο που προάγει την αυτονομία τους και την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Επιμέρους στόχους αποτελούν η βελτίωση της λειτουργικότητας, η αυτοεξυπηρέτηση, η κοινωνικοποίηση, η ψυχολογική υποστήριξη και η ενδυνάμωση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Νοσηλευτική φροντίδα 
  • Εργοθεραπεία
  • Ομάδα ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης- αυτοεξυπηρέτησης (ατομική υγιεινή, οικιακές εργασίες)
  • Ομάδα ανάπτυξης προ- επαγγελματικής αποκατάστασης
  • Εξοικίωση με νέες τεχνολογίες (Η/Υ)
  • Δημιουργική απασχόληση
  • Εξωτερικές δραστηριότητες