Δομή ΚΔΗΦ

Κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Σκοπός λειτουργίας του Κ.Δ.Η.Φ. είναι η φροντίδα, η κοινωνικοποίηση, η δημιουργική απασχόληση και η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και η στήριξη των οικογενειών τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 • Ψυχολογική  Υποστήριξη
 • Εργοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία
 • Φυσικοθεραπεία/ ήπια σωματική άσκηση
 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Εκμάθηση και καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων 
 • Δημιουργική απασχόληση
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες αυτοφροντίδας (όπως σίτιση, προσωπική υγιεινή)
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες εντός και εκτός της δομής
 • Δραστηριότητες κοινωνικοποίησης
 • Χρήση τεχνολογίας (Η/Υ, πολυμέσα)
 • Καθημερινή μεταφορά των ωφελούμενων από και προς την οικία τους 
 • Διατροφή 

Η δομή στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα και καταρτισμένους επαγγελματίες που οργανώνουν και υλοποιούν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες. Αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, νοσηλευτή και βοηθητικό προσωπικό.

Το Κ.Δ.Η.Φ. λειτουργεί σε δύο βάρδιες, πρωινή και απογευματινή με δυναμικότητα 20 ατόμων σε κάθε βάρδια.