Ο Φορέας "ΠΟΦΕΚΟ"

Η Πανελλήνια  Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ) που ιδρύθηκε το 2011 στην Λάρισα, με βασικό στόχο την φροντίδα και υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και την αντιμετώπιση του στιγματισμού και κοινωνικού αποκλεισμού.

image

Η Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. λειτουργεί από το 2013 στα Τρίκαλα επί της οδού Αγίας Μαρίνης 3 με δύο δομές, το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) «Γέφυρες Ανάπτυξης» και την Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) «Άγιοι Ανάργυροι» σε κτίριο με ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον κ. Πιτσίλκα Μιχαήλ.


Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Σκοπός λειτουργίας του Κ.Δ.Η.Φ. είναι η φροντίδα, η κοινωνικοποίηση, η δημιουργική απασχόληση και η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και η στήριξη των οικογενειών τους. 

Η δομή στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα και καταρτισμένους επαγγελματίες που οργανώνουν και υλοποιούν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες. Αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, νοσηλευτή και βοηθητικό προσωπικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΚΔΗΦ


Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) «Άγιοι Ανάργυροι»
Σκοπός λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. είναι η 24ωρη φιλοξενία και φροντίδα ατόμων που η οικογένειά τους αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να τους προσφέρει. Δίνοντας έμφαση στην αποϊδρυματοποίηση, στόχος μας είναι η στήριξη των ωφελούμενων με τρόπο που προάγει την αυτονομία τους και την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Επιμέρους στόχους αποτελούν η βελτίωση της λειτουργικότητας, η αυτοεξυπηρέτηση, η κοινωνικοποίηση, η ψυχολογική υποστήριξη και η ενδυνάμωση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη ΣΥΔ


Διαδικασία ένταξης ωφελουμένων στην Σ.Υ.Δ. «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Ο ενδιαφερόμενος ή  οι κηδεμόνες του υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πιστοποιητικό ΚΕ.Π.Α.,  γνωματεύσεις ιατρών και ψυχολόγου. Έπειτα από έλεγχο της αίτησης για τα τυπικά κριτήρια, γίνεται αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου από την Διεπιστημονική Ομάδα,  η οποία στην συνέχεια υποβάλει έκθεση στην Διοίκηση για την τελική έγκριση.   
Αφού ο ενδιαφερόμενος ενημερωθεί για την έγκριση της αίτησής του, ακολουθεί μια περίοδος προετοιμασίας κατά την οποία ενημερώνεται για τον τρόπο λειτουργίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Κατά την περίοδο ένταξης εφαρμόζεται ένα στάδιο προετοιμασίας και αποδοχής.

Πιστοποιήσεις Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.
Η Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 από τον οργανισμό AXIACERT καθώς και Διαχειριστική επάρκεια τύπου Β και Γ για την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Επίσης έχει λάβει Ειδική Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1728β/19-03-2024), την οποία ανανεώνει, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.


Συνεργαζόμενοι Φορείς – Χρήσιμοι Σύνδεσμοι