ΔΡΑΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου


Την Παρασκευή, 23/09/2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον φορέα Κ.Η.Φ.Η. Τρίκκη (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων), στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση» της πράξης «Γέφυρες Ανάπτυξης» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, από την Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) στα Τρίκαλα.


Στη συνάντηση δικτύωσης συμμετείχαν, εκ μέρους του φορέα Κ.Η.Φ.Η. Τρίκκη, τα στελέχη: η κα Παδιού Χριστίνα, με ειδικότητα Νοσηλεύτρια, η κα Γεωργούλα Αθηνά, με ειδικότητα Κοινωνικός Φροντιστής, η κα Χατζηβασιλείου Μαργαρίτα, με ειδικότητα Κοινωνικός Φροντιστής, εκ μέρους της ΠΟΦΕΚΟ τα στελέχη του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης»: η κα Τσαραπατσάνη Γκόλφω με ειδικότητα, Κοινωνική Λειτουργός και η κα Κωσταρέλου Παναγιώτα με ειδικότητα, Ψυχολόγος.


Ο σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η προώθηση της Δικτύωσης των φορέων του Ν. Τρικάλων μεταξύ τους αλλά και με άλλους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υποστήριξη των ατόμων με νοητική υστέρηση ή/ και ψυχική νόσο.


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο της δομής ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» από τα μέλη της Διεπιστημονικής ομάδας και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και τα πιθανά εργαλεία και μέθοδοι που θα υποστήριζαν την σύσταση μόνιμου μηχανισμού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, για την ανάληψη κοινών δράσεων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε να υποστηριχτούν τα άτομα της ομάδας στόχου και οι οικογένειες τους σε όλο το Νομό.


Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι, σε χρόνο πρόσφορο για όλα τα μέρη, θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση συνάντησης φορέων, με σκοπό την σύσταση μόνιμου δικτύου συνεργασίας για την υποστήριξη και επανένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση και ψυχική νόσο.

 

309288450 1083601149021718 2921695885097168117 n

307925127 1083600759021757 2977102371984297162 n