ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράσεις Δικτύωσης στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου: Επιχορήγηση ΠΟΦΕΚΟ για την υλοποίηση της πράξης "Γέφυρες Ανάπτυξης" με κωδικό ΟΠΣ 5001442

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή, 24/06/2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, με τον φορέα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων , στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση» της πράξης «Γέφυρες Ανάπτυξης» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, από την Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) στα Τρίκαλα.


Στη συνάντηση δικτύωσης συμμετείχαν, εκ μέρους του φορέα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, τα στελέχη: κα Μπαλατσούκα Παρασκευή, με ειδικότητα Προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Τρικάλων, την κα Ευθυμίου Κατερίνα, με ειδικότητα Κοινωνική Λειτουργός του Γ.Ν. Τρικάλων και την κα Λουλέ Δήμητρα, με ειδικότητα Κοινωνική Λειτουργός του Γ.Ν. Τρικάλων, εκ μέρους της ΠΟΦΕΚΟ τα στελέχη του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης»: κα Τσαραπατσάνη Γκόλφω, με ειδικότητα Κοινωνική Λειτουργός – Υπεύθυνη Λειτουργίας του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» και η κα Κωσταρέλου Παναγιώτα, με ειδικότητα Ψυχολόγος,


Ο σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η προώθηση της Δικτύωσης των φορέων του Ν. Τρικάλων μεταξύ τους αλλά και με άλλους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υποστήριξη των ατόμων με νοητική υστέρηση ή/ και ψυχική νόσο.


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο της δομής ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» από τα μέλη της Διεπιστημονικής ομάδας και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και τα πιθανά εργαλεία και μέθοδοι που θα υποστήριζαν την σύσταση μόνιμου μηχανισμού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, για την ανάληψη κοινών δράσεων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε να υποστηριχτούν τα άτομα της ομάδας στόχου και οι οικογένειες τους σε όλο το Νομό.


Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι, σε χρόνο πρόσφορο για όλα τα μέρη, θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση συνάντησης φορέων, με σκοπό την σύσταση μόνιμου δικτύου συνεργασίας για την υποστήριξη και επανένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση και ψυχική νόσο.

IMG 20220624 095120