Την Παρασκευή 29/03/2024, μέλη του επιστημονικού προσωπικού του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» και το νέο μέλος και Γραμματέας του Δ.Σ. της ΠΟΦΕΚΟ κα. Μαλάμω Μπουραζάνη, πραγματοποίησαν συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων κα. Νάτσινα Δήμητρα, με σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις που υλοποιεί η δομή και τις υπηρεσίες που παρέχει στα ωφελούμενα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους που είναι οι έμμεσα ωφελούμενοι.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο της δομής ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης» από τα μέλη της Διεπιστημονικής ομάδας και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και τα πιθανά εργαλεία και μέθοδοι που θα υποστήριζαν την σύσταση μόνιμου μηχανισμού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, για την ανάληψη κοινών δράσεων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε να υποστηριχτούν τα άτομα της ομάδας στόχου και οι οικογένειες τους σε όλο το Δήμο Τρικκαίων αλλά και στο Νομό Τρικάλων γενικότερα.

 

Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι, σε χρόνο πρόσφορο για όλα τα μέρη, θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση συνάντησης φορέων, με σκοπό την σύσταση μόνιμου δικτύου συνεργασίας για την υποστήριξη και επανένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση και ψυχική νόσο.