ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) που εδρεύει στη Λάρισα, υλοποιεί το έργο με τίτλο: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (MIS 5001442), που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014- 2020 και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση». Η Πράξη υλοποιείται στα Τρίκαλα, στην οδό Αγίας Μαρίνης 3.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»
 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
 4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020"
 5. Δελτίο Τύπου - 10.7.2015
 6. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 7.7.2015
 7. Αλληλεγγύη στην πράξη
 8. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
 9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΔΗΓΟΥ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
 10. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
 11. Ανακοίνωση
 12. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
 13. ΑΚΑΣΤΟΣ - Πρόσκληση και Αίτηση Υποψηφίων Επωφελούμενων
 14. Πρόσκληση και Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες με Σύμβαση Έργου Παροχής Υπηρεσιών
 15. Αίτηση Συμμετοχής για Επιστημονικούς Συνεργάτες
 16. Προκύρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών και Τροφίμων
 17. Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
 18. Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
 19. Αίτηση Πρόσληψης Προσωπικού
 20. Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού