ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ», με το διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.» στα πλαίσια της  Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Ίδρυση και Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 ατόμων στο Ν. Τρικάλων ‘’Άγιοι Ανάργυροι’’»  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007 – 2013»  με κωδικό ΟΠΣ 370709, πρόκειται να αναπτύξει το Υποέργο 4 ‘’Αγορά λεωφορείου’’ για τις ανάγκες λειτουργίας της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 9 ατόμων με νοητική υστέρηση με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Διαβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ.

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΔΗΓΟΥ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
 3. Ανακοίνωση
 4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
 5. ΑΚΑΣΤΟΣ - Πρόσκληση και Αίτηση Υποψηφίων Επωφελούμενων
 6. Πρόσκληση και Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες με Σύμβαση Έργου Παροχής Υπηρεσιών
 7. Αίτηση Συμμετοχής για Επιστημονικούς Συνεργάτες
 8. Προκύρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών και Τροφίμων
 9. Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
 10. Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
 11. Αίτηση Πρόσληψης Προσωπικού
 12. Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού
 13. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού
 14. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 15. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
 17. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΠΛΩN
 18. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ